برنامه‌ی هواوی برای جایگزینی اندرویدِ گوگل با سیستم عاملِ بومیِ خود ممکن است آنقدرها که به نظر می‌رس ...


جمهوری اسلامی چهل سال بعد از شکل‌گیری، نتوانسته است سیستم حکومت دینی منحصربه‌فرد خود را صادر کند اما ...


جنگ داخلی سوریه بازنده‌های زیادی داشته است، اما ایران جزو آنها نیست. تهران از ابتدای جنگ داخلی با تم ...

دعوت از نظر شما :
contact@endregion.ir