ارتباط بازارهای مواد غذایی با ویروس کرونا چیست و چرا در یکی دو دهه‌ی اخیر، چین منشاء شیوع این نوع از ...


آیا منِ کپی شده همان منِ واقعی است؟


در مورد اشکال مختلف انتقال و بقای دانش


آیا ما دارای اراده‌ای آزاد هستیم؟ یا تصورِ داشتنِ اراده‌ی آزاد تنها یک توهم است؟


تصوراتی که در ذهن ماست ممکن است برای دیگران غیرقابل تصور باشد.


در مورد یوتوب و دوگانه‌ی امنیت و آزادی


آیا انسان فراتر از خاطرات، اندیشه‌ها و احساساتی است که درونِ ذهن خود جای داده است؟


مردم جهان لطفا به این اطلاعیه توجه فرمایید!


داستانی از آینده

دعوت از نظر شما :
contact@endregion.ir