کلیسای جامع تورینگ: خاستگاه‌های جهان دیجیتال

کلیسای جامع تورینگ: خاستگاه‌های جهان دیجیتال

دانلود کتاب کلیسای جامع تورینگ: خاستگاه‌های جهان دیجیتال

در سال 1936 الن تورینگِ 24 ساله اعلام کرد «اختراع یک ماشین که بتوان از آن برای محاسبه‌ی هر رشته‌‌ی قابل محاسبه‌ای بهره برد امکان‌پذیر است». در کتاب کلیسای جامعِ تورینگ جورج دایسن فعالیت گروه کوچکی از مردان و زنان با رهبریِ جان فون نویمان را بررسی می‌کند. هدف این گروه درک چشم‌انداز الن تورینگ از یک ماشین محاسبه‌گر جهانی بود. از آن زمان به بعد و با اختراع MANIAC یکی از اولین کامپیوترهای جهان دنیا دیگر مثل سابق نشد. نگاه تاریخیِ دایسن پرتو جدید و مهمی بر چگونگیِ گسترش و انفجار دنیای دیجیتال بعد از جنگ جهانی دوم می‌افکند.

 

دانلود کتاب کلیسای جامع تورینگ: خاستگاه‌های جهان دیجیتال

  • تاریخ : ۱۳۹۸/۳/۴
دعوت از نظر شما :
contact@endregion.ir