زندان باور

زندان باور

تصوراتی که در ذهن ماست ممکن است برای دیگران غیرقابل تصور باشد.

در قم و مشهد برخی با این تصور که کسی از حرم امام رضا و حضرت معصومه مبتلا به ویروس کرونا نخواهد شد آن را لیس می‌زدند. در شهر دهلیِ هند، هندوها بنابر تصوراتی که از مسلمانان داشتند به آنها حمله کردند و به وحشیانه‌ترین شکل ممکن هر مسلمانی را در سر راه خود دیدند، کتک زدند و کشتند.

زندان باورها جهان پیرامون را چنان در ذهن ما می‌سازد که گاهی برای دیگران غیرقابل تصور است. ممکن است آن‌چه برای ما زیبا یا معقول به نظر می‌رسد، برای دیگری زشت و دیوانه‌وار باشد.

دو انسان با باورهای متفاوت وقتی به هم می‌رسند خود را از یکدیگر بسیار دور احساس می‌کنند، اگرچه در کنار هم باشند. باری، به گمانم تنها تخیل راه‌گشای این مشکل است.

تخیل می‌تواند دری به بیرون از زندان باورهای ما بگشاید. با تخیل می‌توانیم وارد جهانی بس بزرگتر شویم و دنیا را از دریچه‌ی نگاه دیگران تجربه کنیم.

  • تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
دعوت از نظر شما :
contact@endregion.ir